Welkom op onze website


Basisschool De Schakel te Ittervoort heeft ongeveer 95 leerlingen, er werken 7 leerkrachten en 5 ondersteunende personeelsleden, 1 IB-er en 2 leden van het MT.
We werken nauw samen met BS St. Lambertus uit Neeritter en BS De Wegwijzer uit Hunsel en vormen zo samen het cluster HIN.

We willen ons ontwikkelen tot een Integraal Kindcentrum. Behalve de basisschool zijn in ons gebouw ook ondergebracht HOERA Kindercentra met buitenschoolse opvang en een peuterprogramma, de tussenschoolse opvang via enkele vrijwillige ouders en een bibliotheekvoorziening voor kinderen en volwassenen van Stichting Bibliocenter Weert.


Onderwijs, kinderopvang en een bibliotheek onder één dak. Dat helpt ons bij het realiseren van onze visie op onderwijs. Wij streven naar kwalitatief goed onderwijs dat boeiend en betekenisvol is voor alle kinderen en zo goed mogelijk is afgestemd op de mogelijkheden, behoeften en interesses van iedereen.

Wij willen een school zijn met een leeromgeving waar iedereen zich veilig en vertrouwd voelt, waar we elkaar met respect benaderen in een open en gezellige sfeer en waar iedereen zijn talenten kan laten zien.

Dat doen we met als missie: SAMEN WERKT!