Veiligheid leerlinggegevens

 
 
Veiligheid Leerlinggegens
29-01-2015    De Schakel

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),
 
Als ouder of verzorger moet u ervan uit kunnen gaan dat de school van uw kind verantwoord omspringt met zijn of haar privégegevens en dat de privacy van uw zoon of dochter bij de school in goede handen is. Ook wij vinden die privacy van grote waarde en we doen er dan ook zoveel mogelijk aan om die te beschermen. Het goed regelen van die bescherming wordt steeds belangrijker.
 
In de huidige digitale samenleving maken ook de scholen ressorterend onder SPOLT steeds meer gebruik van digitale leermiddelen. Dat doen we om uw kind zo goed mogelijk op zijn of haar toekomst voor te bereiden. Bovendien groeien hiermee de mogelijkheden om hem of haar op maat les te geven.
 
In de media hebben de laatste weken diverse berichten gestaan over de veiligheid van de leerlinggegevens die bij het gebruik van bijvoorbeeld digitale lesboeken en apps betrokken zijn. Hoewel op onze scholen op dit moment geen problemen zijn, willen wij u met deze brief graag informeren om welke gegevens het precies gaat, wat er met deze gegevens gebeurt en hoe wij de privacy van uw kind bewaken. Uitgeverijen van digitale lesboeken en apps hebben hun digitale lesmateriaal achter slot en grendel staan. Om oefeningen te kunnen  maken op de computer en ook om de leraar inzicht te geven in hoe leerlingen hun opdrachten maken en wat hun vorderingen zijn, wordt van ieder kind digitaal informatie verwerkt. Het gaat daarbij om voor- en achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum geslacht en de klas van het kind. Maar ook om enkele gegevens over de school zelf. Hierbij zijn uitgeverijen betrokken en Basispoort, een soort digitale toegangspoort tot al het lesmateriaal dat wij op onze scholen gebruiken. Scholen hebben volledige zeggenschap over die persoonsgegevens en dat moet ook zo blijven. Een uitgeverij en Basispoort mogen er natuurlijk niet mee "aan de haal gaan". We hebben geen aanwijzingen dat dit nu wel gebeurt.
 
Er is wel gebleken dat er een kwetsbaarheid in het systeem van Basispoort heeft gezeten waardoor kwaadwillenden in theorie op bepaalde scholen toegang tot enkele leerlinggegevens zouden kunnen hebben. Dat geldt alleen voor scholen die met een verouderd systeem werken (Windows XP). Voor de scholen van SPOLT geldt dat niet.
Dat neemt niet weg dat wij alles in het werk stellen om het risico op dergelijke situaties en misbruik van gegevens zo klein mogelijk te houden, zodat we de privacy van uw kind ook in de toekomst kunnen waarborgen. De PO-Raad, de vereniging van scholen in het primair onderwijs maakt op dit moment plannen om de gegevens voortaan zo te verwerken dat ze moeilijker tot individuele kinderen te herleiden zijn. Daarnaast worden er met de uitgevers en andere dienstverleners centrale afspraken, gedragsregels en overeenkomsten gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens. Dat moet zorgen voor meer inzicht in en controle over de informatie.
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Met vriendelijke groet,
 
Peggy van Ratingen,
directeur BS De Schakel, St. Lambertus, De Wegwijzer