Leerlingenraad 2018-2019Leerlingen uit groepen 5-6-7-8 kunnen deelnemen aan de leerlingenraad. De raad overlegt met regelmaat met de directeur van de school over tal van zaken die met school te maken hebben. De leden van de raad halen regelmatig informatie en vragen op bij hun achterban in de groepen.

Via deze link vindt je meer informatie klik hier