Passend OnderwijsOp 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van start gegaan.
De stelselwijziging Passend Onderwijs wordt in de periode 2014 - 2019 vorm gegeven. Passend Onderwijs is een nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd.
De scholen van SPOLT waartoe Basisschool De Schakel behoort, zijn ingedeeld in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 31-02 Midden Limburg.
In het nieuwe samenwerkingsverband werken 14 schoolbesturen voor Primair Onderwijs en Speciaal Onderwijs samen om voor elk kind een passende onderwijsplek te bieden.
Ieder schoolbestuur heeft zorgplicht. Voor elk kind binnen het nieuwe samenwerkingsverband wordt een passende plaats gevonden op een school die de juiste ondersteuning kan bieden voor een succesvolle (basis)-schoolloopbaan.
Alle basisscholen en speciaal onderwijsscholen brengen hun onderwijsaanbod in kaart in een schoolondersteuningsprofiel: de school beschrijft de ondersteuningsmogelijkheden van de school en geeft daarbij ook haar grenzen aan. 
Klik hier voor de website over Passend Onderwijs in Midden-Limburg www.swvpo3102middenlimburg.nl

Klik hier voor Bestuursondersteuningsplan SWV PO 31-02

Klik hier voor Samenvatting Bestuursondersteuningsplan SWV PO 31-02

Klik hier voor Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Schakel

Klik hier voor de informatiegids Passend Onderwijs voor ouders

De nieuwsbrief Passend Onderwijs wordt uitgegeven door SWV Passend Onderwijs Midden Limburg 31-02. In de nieuwsbrief leest u over de laatste ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband.

Klik hier voor de nieuwsbrief Passend Onderwijs.