MR notulen

Notulen
De actuele notulen van het schooljaar zullen hier weergegeven worden. Er kan altijd inzicht gegeven worden in voorgaande notulen via contact met MR leden. 

Relevante instemming & besluiten
Intentiebesluit fusie